Haramkah membaca doa awal dan akhir tahun??Assalamualaikum....alhamdulillah, segala puji bagi Allah S.W.T yang masih meneguhkan hati ini untuk berada di jalanNya, mengurniakan nikmat terbesar, iman dan Islam... selawat dan salam ke atas junjungan besar, Nabi Muhammad S.A.W beserta para sahabat yang telah berjuang fisabilillah sehingga Islam yang kita cintai mengharum di seluruh dunia serta tidak lupa buat semua pejuang agama ALLAH di mana sahaja berada. semoga berada dalam keredhaan Allah S.W.T.

Alhamdulillah, tahun baru hijrah 1431 h is here (waktu di motherland...hehe..uk, jap ag). So, yesterday, i took an initiative to upload the photos of 'doa awal tahun' and 'doa akhir tahun', just to remind the others and myself as well..(kununnya nak dakwah melalui FB). Then, i got a message from kak Dina:

salam farahin. jzkk sbb tag akak. akak sebenarnya tengah try cari hadith or apa2 nas yg berkaitan dengan baca doa awal tahun akhir tahun ni. kalau farahin (atau sesiapa) terjumpa, bgtau eh. saje je nak tahu. beramal biar dengan ilmu :) salam maal hijrah!

so its better to ask from the scholars themselves, rite? so this was what happened...hehe

salam abang jo.. nak minta pendapat pasai doa awal taun and akhir tahun ni.. macam2 pendapat y saya dengaq...ada dalil2 ke??

So, abang jo has sent me an email and to YG iluvwarwick as well. let me share wif you'll the answer..hehe...(sory ye sbab pakai tag je..lalalalala)..i know the explanation is quite long (or too long???), but please bear wif me for a while, ok??

Jawapan:-

InsyaAllah jawapan akan terbahagi kepada dua. Satu adalah penjelasan terkait pembahagian bid’ah dan kedua adalah hubungkait dengan masalah doa akhir tahun yang ada..

PEMBAHAGIAN BID’AH

PERTAMA

Bid’ah yang tidak berdasar sama sekali. Inilah yang dimaksudkan oleh Rasul saw dalam sabdanya, “Setiap yang dibuat-buat (baru) adalah bid’ah, dan setiap bid’ah itu sesat”. Dan sabdanya, “Barangsiapa yang mengada-adakan hal baru dalam urusan (agama) kami ini, padalah bukan termasuk darinya, maka ia tertolak”. Dan, di antara syaratnya adalah berkenaan dengan urusan agama. Adapun yang terkait dengan urusan keduniaan, maka kaum muslimin boleh merancang hal-hal baru sesukanya yang dapat membantu mereka dalam hidup dan menegakkan agama mereka sejalan dengan kehidupan yang terus berubah.

Imam Al-Banna menyatakan dalam prinsip kesebelas dari dua puluh prinsip “Segala bentuk bid’ah dalam agama yang tidak mempunyai dasar rujukan, tetapi dianggap bagus oleh hawa nafsu manusia, baik berupa penambahan mahupun pengurangan, adalah kesesatan yang wajib diperangi dan dibenteras dengan menggunakan cara yang sebaik-baiknya, yang tidak menimbulkan kerosakan yang lebih parah”.

Imam Asy-Syatibi menyebutkan dalam kitabnya Al-I’tisham bahawa kata akar bada’a digunakan untuk erti penciptaan hal baru yang tidak ada contoh sebelumnya (inovasi), sebagaimana firman Allah swt “Allah pencipta langit dan bumi” (al-An’am: 117). Setelah itu, ia menyebutkan bahawa di antara bid’ah-bid’ah hakiki (tiada dasar rujukan) adalah “berdalih dengan takdir, mengingkari hadith Ahad, pendapat tentang ma’shumnya (keterjagaan dari dosa) seorang imam, dan sejenisnya”. Ia juga memberikan beberapa contoh lain tentang bid’ah yang tidak memiliki dasar rujukan. Ia berkata, “Misalnya, kerahiban (menghindari dunia sama sekali) yang dihilangkan oleh Islam (Islam melarang), pengebirian (menghilangkan syahwat seksual) bagi orang yang takut berzina, dan beribadah dengan cara sengaja berdiri di bawah terik matahari”. Menganjurkan manusia untuk melakukan hal-hal seperti itu tidak dibenarkan, kerana ianya tidak mempunyai dasar rujukan dalam syariat dan tiada satu pun dalil yang menganjurkan hal tersebut.

KEDUA

Yang dimaksudkan Imam Al-Banna adalah bid’ah yang mempunyai dasar rujukan dalam agama, tetapi dicampuri dengan bid’ah dalam hal tata cara, penentuan waktu, pengaturan, komitmen pelaksanaannya dalam waktu-waktu tertentu yang tidak ada dalilnya, atau yang sejenisnya.

Tentang ini, Imam Al-Banna menyatakan dalam prinsip kedua belas, “bid’ah idhafiyah, bid’ah tarkiyah dan bid’ah iltizam (menentukan waktu, tempat dan jumlah bilangan) terhadap ibadah-ibadah yang muthlaqah (ibadah yang tidak ditentukan waktu, tempat, dan bilangannya) adalah masalah khilafiyah dalam bab fiqih. Setiap orang mempunyai pendapat dalam masalah tersebut. Namum tidaklah mengapa jika dilakukan penelitian untuk sampai pada hakikatnya dengan dalil dan argumentasinya.

Di antara bid’ah idhafiyah adalah membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat. Tambahan model (cara) bacaan surah Al-Kahfi seperti itu tidak terjadi di masa Rasulullah saw. Dalam konteks masyarakat melayu adalah bacaan Yassin pada malam Jumaat. Contoh yang serupa adalah membaca shalawat kepada Rasul saw dengan suara yang kuat (keras) dari atas menara setelah mengumandangkan azan. Membaca shalawat setelah azan itu ada tuntutannya, tetapi ia dicampuri bid’ah dalam cara pelaksanaannya.

Sebahagian ulama menganggap penambahan ibadah-ibadah sunah yang telah ditentukan termasuk bid’ah idhafiyah. Misalnya, membaca tasbih setelah solat fardhu tiga puluh tiga kali, namum anda membacanya sebanyak seratus kali. Sebahagian ulama menganggapnya bid’ah yang diharamkan, kerana teks dalil telah menetapkan jumlah bilangan. Maka, tidak boleh menambahnya. Sebahagian ulama yang lain mengatakan, bahawa menambah yang baik tidak dilarang. Mereka berhujah dengan sabda Rasul saw yang diriwayatkan oleh Muslim. “Barangsiapa yang saat pagi dan petang mengucapkan subhanallah wabihamdihi sebanyak seratus kali, maka tiada seorang pun pada hari kiamat nanti yang membawa amal lebih utama daripada dia, melainkan yang mengucapkan hal yang sama atau menambahnya”. (hadith riwayat Muslim: 4/2071. Nombor 2692). Hadith ini merupakan seruan dari Rasul saw untuk menambah bilangan yang telah ditetapkan olehnya.

Mengenail bid’ah tarkiyah, sebaiknya kami kutipkan juga dari kitab Al-I’tisham (al-I’tisham 2/42). “Terkadang sesuatu tindakan di halalkan oleh syariat, lalu seseorang mengharamkannya untuk dirinya atau dengan sengaja meninggalkan sama sekali”. Tindakan ini terkadang dilandasi alasan yang dibenarkan syariat dan terkadang tidak.

Apabila dilandasi alasan yang dibenarkan syariat, maka tidak mengapa. Sebab, ia meninggalkan sesuatu yang memang boleh ditinggalakan atau yang diperintahkan untuk ditinggalkan, seperti orang yang mengharamkan dirinya untuk makan makanan tertentu kerana membahayakan fizikalnya, aqal atau agamanya. Juga hal-hal yang serupa dengan masalah tersebut. Maka, ia tidak dilarang meninggalkan makanan itu. Bahkan, jika kita mengatakan bahawa orang yang sakit wajib berubat, maka meninggalkan makanan tersebut juga wajib. Tetapi bila kita berpendapat bahawa orang itu boleh berubat (tidak wajib), maka meninggalkan makanan tersebut juga hukumnya boleh (mubah).

Itu semua terkait dengan tekad menjaga diri dari hal-hal yang membahayakan, sedangkan dasar yang dijadikan landasan adalah sabda Nabi saw. “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kamu mempunyai kemampuan untuk menikah, hendaklah menikah”. Sampai sabda baginda “Dan barangsiapa yang tidak memiliki kesanggupan, maka hendaklah berpuasa”. (Muslim: 2/1018. Ior: 1400). Iaitu, puasa yang dapat mengurangi syahwat pemuda agar syahwatnya tidak lebih dominant hingga menyeretnya kepada pelakuan yang tidak bermoral.

Demikian juga meninggalkan hal-hal yang tidak mengandungi bahaya, tetapi khawatir kalau-kalau ia dapat menimbulkan bahaya kerana sikap ini adalah sifat orang-orang yang bertaqwa. Juga seperti meninggalkan hal-hal yang masih syubhat kerana khawatir terjatuh pada hal yang diharamkan dan kerana hendak membersihkan agama serta kehormatan.

Bila sikap “meninggalkan” itu tidak dengan alasan-alasan seperti telah disebutkan, maka ia ada dua kemungkinan: terkait dengan agama atau tidak terkait dengan agama.

Bila tidak terkait dengan agama, pelakunya mungkin secara peribadi mengharamkan suatu perbuatan dan bertekad meninggalkannya. Dan, sikap meninggalkan seperti ini tidak dinamakan bid’ah.

Apabila meninggalkan sesuatu perkara itu dikaitkan dengan agama, maka hal itu dianggap sebagai bid’ah. (Misalnya berzikir dengan suara kuat saat menghantar jenazah ke kuburan). Ini merupakan bid’ah idhafiyah dan bid’ah tarkiyah. Dinamakan idhafiyah kerana zikir memiliki landasan syar’i, tetapi pelaksanaannya dalam keadaan tidak disunnahkan. Dan, dinamakan tarkiyah kerana ia meninggalkan sunnah yang mestinya ditetapkan dalam keadaan seperti itu, iaitu sunah diam.

Iltizam (komitmen) dengan suatu ibadah (bid’ah iltizam) adalah seseorang mengharuskan dirinya untuk melakukan ibadah tertentu pada setiap hari, setiap pagi, atau petang, di mana ibadah tersebut mempunyai landasan syar’i.

Namum komitmen (iltizam) melakukan dalam waktu-waktu tersebut tidak memiliki dalil. Contoh, seseorang yang mengharuskan dirinya melakukan zikir tertentu di setiap pagi dan petang, atau seorang khatib Jumaat selalu berdoa untuk khulafah ar-rasyidin dalam setiap khutbahnya.

Sebahagian ulama menganggap hal-hal tersebut termasuk bid’ah yang tidak diperbolehkan, kerana boleh jadi orang-orang yang tidak mengerti akan mengganggap kebiasaan tersebut termasuk hal yang diperintahkan oleh Rasul saw. Akan tetapi, sebahagian ulama yang lain mengganggapnya tidak menjadi masalah, ini kerana agama Islam telah tercatat secara terperinci dalam kitab-kitab yang dapat ditelaah oleh semua orang, sehingga tidak dikhawatirkan akan terjadi kecelaruan.

Sebahagian ulama yang lain berdalil dengan perilaku seorang sahabat Nabi saw yang selalu membaca ‘qul huwallahu ahad’ (surah Al-Ikhlas) dalam setiap rakaat, sebelum membaca ayat Al-Quran yang hendak ia baca dalam rakaat tersebut, dan Rasul saw tidak melarang hal tersebut. Jika, perilaku tersebut termasuk bid’ah, tentunya Rasul saw akan melarangnya.

JAWAPAN: Hubungkait dengan soalan yang ditanya.

Berdasarkan kepada penjelasan terkait bid’ah yang dinyatakan secara terperinci dalam ulasan diawal tadi, kita boleh nyatakan bahawa:-

Tindakan Farahin tag doa awal tahun untuk menganjurkan rakan-rakan berdoa untuk tahun 1431H adalah dianggap bid’ah kerana tidak ada dalil rujukan yang jelas. (anggap tiada dalil pada peringkat ini untuk lebih selamat hingga kita mendapat dalil jelas diperolehi). Ini kerana dari ulasan pembahagian bid’ah yang telah disentu diatas, ianya termasuk perkara baru (bid’ah). TETAPI, amalan ini tidak terjatuh dalam bid’ah pertama yang telah dinyatakan diatas. Ianya termasuk dalam kategori kedua iaitu bid’ah idhafiyah dan bid’ah iltizam.

PERSOALANNYA KENAPA?

bid’ah idhafiyah – kerana amalan berdoa ada dalil yang jelas dalam Islam dan ianya adalah amalan para-para Nabi dan Rasul a.s

bid’ah iltizam – kerana menetapkan waktu berdoa pada hari pertama tahun Hijriah (1431H) sedangkan tiada penetapan waktu mengikut sunnah Rasul saw.

Adakah ianya haram? InsyaAllah tidak jatuh kepada bid’ah yang haram tetapi, dari konteks dakwah dan tarbiyah masyarakat adalah lebih baik untuk dibuat penambahbaikan. Ini kerana, jika hanya tag kosong sahaja dengan poster doa, dibimbangi akan membawa masyarakat merasakan ianya adalah sunnah Rasul saw. Diantara contoh penambahbaikan dakwah dan tarbiyah yang Farahin boleh lakukan adalah dengan meletakkan penjelasan ringkas. Contohnya:- ‘Marilah kita berdoa awal tahun 1431H untuk memotivasikan kita lebih istiqamah dengan ajaran2 Islam’, diantara contoh doa yang ada adalah seperti berikut (poster doa Farahin dalam FB) tetapi tidak semesti doa ini sahaja, anda juga boleh memanjatkan doa apa sahaja kepada Allah kerana amalan berdoa adalah amalan Rasul saw..’ (Contoh la ni).

Secara mudahnya (walaupun dah menjela-jela). Dakwah yang Farahin buat tu dah elok untuk dakwah, ianya insyaAllah bermatlamat untuk masyarakat (minima) merasakan syu’ur kehadiran tahun baru Hijriah 1431H berbanding tahun Masihi. Yang eloknya juga, anjuran ini meletakkan atau mendidik masyarakat untuk menjadikan elemen doa sebagai senjata mukmin terutama dalam mood menyambut kehadiran tahun baru Hijriah 1431H ini.

Kesimpulannya, teruskan sebarang aktiviti-aktiviti dakwah yang ingin dilakukan.. TETAPI yang penting luruskan niat dan lakukan selalu rujukan terhadap kaedah-kaedah dakwah (Fiqhud Da’wah) untuk mengelakkan berlaku salah faham atau kesan yang menyebabkan Islam itu tidak dilihat sebagai satu sistem yang syumul. Dalam bab ini, Farahin melakukan tindakan yang betul dan shahih cuma biasalah kadang-kadang kita perlu bersedia untuk menjawap pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat dan memperbaiki kaedah kita berinteraksi dengan mereka.

Doanya, jangan undur diri, teruskan mendidik masyarakat untuk kenal dan merasakan ketinggian Islam itu kerana ummat pada hari ini telah jauh dipesongkan, dibius dan disalahfahamkan oleh sistem jahiliyyah abad ini.

“Wahai saudaraku! Anda dapat mengetahui betapa besar keinginan Imam Al-Banna untuk menjelaskan hal-hal yang mungkin dapat mempersatukan kaum muslimin, baik yang terkait bid’ah mahupun hal-hal lain yang mungkin menjadi perselisihan. Sebagaimana anda ketahui, ternyata hal-hal tersebut tidaklah prinsip dan seharusnya tidak menghalangi semua pihak untuk bersatu dalam satu barisan, demi kemaslahatan kaum muslimin..”

Rujukan:-

‘Syarah Risalah Ta’alim’ – Muhamad Abdullah Khatib & Muhamad Abdul Halim Hamid, Muraja’ah oleh: Syaikh Abdul Mun’im Talib & Syaikh Mushthafa Masyhur.

p/s Jika berminat, boleh ikuti perkongsian_online setiap dua minggu di udara. Poster akan sentiasa dikeluarkan nanti.. email perkongsian_online@yahoo.com untuk mendapat maklumat terkini.

Semoga bermanfaat.

Wassalam


trima kasih ya Allah kerana menyedarkan hamba tentang hal ini....kredit to kak dina y mengutarakan persoalan n kredit jugak to Abang Jo atas perkongsian y sgt bermakna...jzkk..
semoga Allah merahmati kita semua..insyaAllah..

::HIDUP MULIA, MATI SYAHID::

~MeNtAL aNd PhYsIcAL disOrDeRs~assalamualaikum....alhamdulillah, segala p
uji bagi Allah S.W.T yang masih meneguhkan hati ini untuk berada di jalanNya, mengurniakan nikmat terbesar, iman dan Islam... selawat dan salam ke atas junjungan besar, Nabi Muhammad S.A.W beserta para sahabat yang telah berjuang fisabilillah sehingga Islam yang kita cintai mengharum di seluruh dunia serta tidak lupa buat semua pejuang agama ALLAH di mana sahaja berada. semoga berada dalam keredhaan Allah S.W.T.

hmm...'sedey', 'sad', 'hazan': those words keep distracting my mind...again n again..huhu..i miss my family very much..my mom..hoho..the weather?? hmm, its getting colder now. Ive got sore throat, sometimes flu, huhu. "kifarah dosa"..but stil, i need to be strong, mom said so, my frens as well..don't give up! if those illnesses are not test from Allah, maybe i ll end up putting the blame on the destiny..nauzubillah, if it is not a "kifarah dosa", then maybe i cant be patient anymore..., "dakwah" is not for the people who are 'pampered', 'easy giving up just because of small things'. wake up, farahin!!! ..

Dari Abdullah bin Mas'ud r.a, Nabi s.a.w bersabda: "Tidak ada seseorang Islam yang ditimpakan sesuatu yang menyakiti, iaitu penyakit atau lainnya, melainkan Allah gugurkan dengan sebab itu dosa-dosanya, sebagaimana pokok menggugurkan daunnya (pada musimnya yang tertentu)."

Subhanallah..the scenery outside the prayer hall (the first week i arrived)

the same tree...but lets take a look at the leaves. its getting lesser as the season starts to change

looking at both photos makes me realize that time is keep going...of course, it will not wait for me. its almost 3 months here. hmm, the holiday for term 1 is already started. next year, im gonna continue for the second term. besides, im twenty now. this year is quite different for me as i have celebrated my birthday n eid mubarak wif my friends. no any family members around..quite sad but i just bear in mind! my journey as a student here is also will be counted as a 'jihad' as well, insyaAllah..time changes..the age increases..huhu...amalan???

p/s: sorry..memang malaih sangat nak menulih skrang..ya Allah berilah kekuatan!!


::MaLaM iTu::
assalamualaikum....alhamdulillah, segala puji bagi Allah S.W.T yang masih meneguhkan hati ini untuk berada di jalanNya, mengurniakan nikmat terbesar, iman dan Islam... selawat dan salam ke atas junjungan besar, Nabi Muhammad S.A.W beserta para sahabat yang telah berjuang fisabilillah sehingga Islam yang kita cintai mengharum di seluruh dunia serta tidak lupa buat semua pejuang agama ALLAH di mana sahaja berada. semoga berada dalam keredhaan Allah S.W.T.

alhamdulillah..alhamdulillah...alhamdulillah..tiada kata yang setanding dengan pengucapan alhamdulillah kepada Allah S.W.T atas pengurniaanNya pada malam itu. saya puas malam itu. jiwa saya yang agak kosong sebelum ini kembali berbunga dan berisi. otak saya kembali ligat. Kuliah maghrib di Prayer Hall malam itu kembali menyuntik semangat saya untuk meneruskan perjuangan menegakkan Islam dalam likuan perjalanan yang masih panjang. memang berbaloi walaupun menunggu. penantian itu satu ujian...

prayer hall warwick aka taman syurga...insyaAllah

sebenarnya kelas saya dan sahabat TESL yang lain telah berakhir pada pkul 2 petang. oleh kerana hostel kami off campus dan agak jauh, so kami mengambil keputusan untuk stay back bagi menghadiri kuliah maghrib yang dijadualkan bermula pada pukul 7.30 malam. tambahan pula, dengar-dengar makanan disponsor oleh incik penceramah (terima kasih banyak2 Bro Jo). rezeki jangan ditolak:-).

kuliah malam itu disampaikan oleh seorang Malaysian, Bro Johari. beliau seorang pensyarah dan sedang menyambung pengajiannya di peringkat PhD di Warwick. beliau memulakan kuliah dengan cerita kehebatan pemuda Kahfi yang telah dinukilkan oleh Allah S.W.T dalam surah Al-Kahfi. mereka melarikan diri bukannya sebab tidak mempunyai duit atau fail periksa, tapi semata-mata untuk mengelakkan diri mereka daripada mensyirikkan Allah S.W.T. dan bertuhankan manusia. SubhanAllah! Akidah mereka sangat kuat walaupun menjadi golongan ghuraba' pada zaman tersebut, subhanAllah!

Rasulullah S.A.W ada bersabda yang bermaksud, "Islam tu datang dalam keadaan asing (dagang) dan akan kembali dalam keadaan asing (dagang). jadi beruntunglah orang yang asing (dagang)". atau spesifik lagi...GOLONGAN GHURABA.

*bait-bait lagu nasyid ni tetibe transit kat kotak pemikiran diriku ini*

di mana dicari pemuda Kahfi,
terasing demi kebenaran hakiki,
di mana jiwa pasukan Badar berani,
menoreh nama mulia perkasa abadi...


bro Jo juga mengulas tentang kepentingan pendidikan (tarbiyah) dalam usaha pembersihan akidah di mana perlunya kita kembali kepada al-Quran dan as-sunnah itu sendiri sebagai panduan hidup. Rasulullah S.A.W ada bersabda,"aku tinggalkan kamu dua perkara. nescaya kamu tidak akan sesat selama-lamanya selagimana kamu berpegang teguh dengannya; al-Quran dan sunnah Rasulullah".

mengambil contoh dari sirah Rasulullah S.A.W, melalui sistem tarbiyahla, berlakunya perubahan besar ke atas kehidupan masyarakat jahiliyyah pada masa lalu daripada umat yang totally berada dalam kesesatan yang nyata (62:2) kerana dibarahi dengan virus kebodohan (39:64), kehinaan (95:4), kelemahan (4:28) dan perpecahan (3:103) kepada satu umat yang hebat dari segi sistem tarbiyahnya, siasah, ekonomi dan etc.

sinar Islam datang menyelamatkan umat pada waktu itu dan Rasulullah S.A.W sendiri yang mendapat tarbiyah secara langsung daripada Allah S.W.T sangat-sangat menekankan konsep tarbiyah ini ke arah mengajak umat mengesakan Allah dan menerima Islam sebagai cara hidup yang lengkap. proses pentarbiyahan ini dapat dibahagikan kepada tiga komponen penting iaitu:

1. At-tilawah (pembacaan 2:121) di mana wahyu (ayat-ayat cinta dari Allah) yang disampaikan kepada Rasulullah S.A.W disampaikan kepada seluruh umat.

2. At-tazkiyyah (mensucikan 91:7) berlakunya pembersihan jiwa dari perkara syirik dan seruan mengesakan Allah

3. At-ta'limulminhaj (mengajarkan pedoman 3:79) agar umat tidak lagi berada dalam kesesatan yang nyata dan beroleh panduan berpandukan al-Quran dan as-sunnah.

dari sinilah, lahirnya umat Islam yang menpunyai akidah yang mantap, berpengetahuan, dipandang mulia dan mempunyai sumber kekuatan ketenteraan yang hebat. umat hasil pendidikan (tarbiyah) yang berkesan inilah yang digariskan oleh Allah S.W.T dalam surah Ali Imran:110,

"""" Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah"

Ciri-ciri Muslim cemerlang yang digariskan dalam ayat di atas:
1. menyuruh kepada yang ma'ruf
2. mencegah dari yang mungkar
3. beriman kepada Allah S.W.T

Jadi, cukupkah dengan hanya sibuk beribadah untuk diri sendiri? atau hanya menyeru kepada yang ma'ruf dengan harapan yang mungkar akan tertanggal dengan sendiri? atau kita nak ketiga-tiga ciri di atas bagi memenuhi kriteria umat terbaik yang dijanjikan oleh Allah S.W.T? Tepuk dada, tanya iman anda!

Sekali lagi, alhamdulillah...alhamdulillah...alhamdulillah.. aku puas malam itu.....

p/s: rindu sangat dengan sahabat-sahabat seperjuangan di IPIP yang selalu bersama-sama menimba ilmu Allah di Balai Islam Al-Hidayah..uhibbukum lillah, insyaAllah...

wallahualam

::HIDUP MULIA, MATI SYAHID::

Perjalanan yang baru bermula....assalamualaikum....alhamdulillah, segala p
uji bagi Allah S.W.T yang masih meneguhkan hati ini untuk berada di jalanNya, mengurniakan nikmat terbesar, iman dan Islam... selawat dan salam ke atas junjungan besar, Nabi Muhammad S.A.W beserta para sahabat yang telah berjuang fisabilillah sehingga Islam yang kita cintai mengharum di seluruh dunia serta tidak lupa buat semua pejuang agama ALLAH di mana sahaja berada. semoga berada dalam keredhaan Allah S.W.T.

alhamdulillah... dah 5 hari saya bermusafir di United Kingdom bersama para sahabat yang lain.. untuk mencari keredhaan Allah, insyaAllah...nak belajaq ilmu Allah kerana kutubul ilmi faridhotan ala kulli muslim, nak amik balik ilmu2 yang para musuh Islam curi daripada kita suatu masa dulu...smoga Allah mudahkan...Rabbi yasir wa la tu'assir...insyaAllah.

sebelum ni saya pernah menghadiri kuliah Ustat Paharuddin di Balai Islam Al-Hidayah. (taman tarbiyahku and para sahabat) khas untuk pelatih Tesl yang akan ke warwick. (alhamdulillah dah sampai...so ni cerite dalam past tense tau).. kata ustat:

"Penganugerahan Allah pada orang yang menuntut ilmu adalah seperti berjihad..."

kemudian ustaz teruskan kuliah dengan menerangkan satu hadis Rasulullah S.A.W. yang lebih kurang bunyinya camni...malaikat akan ukur jarak perjalanan orang yang mati di suatu tempat kerana musafir untuk menuntut ilmu atau mencari rezki dan jarak itu adalah antara rumahnya dan tempat matinya. (kalau salah, minta betulkan...wallahualam).

subhanallah!!! besarnya ganjaran yang Allah kurniakan kepada golongan yang menuntut ilmu. semoga Allah berkati setiap langkah kita untuk menuntut ilmu tidak kira di mana sahaja kita berada, insyaAllah.

walaupun dah 5 hari kat sini, sebenarnya saya masih dalam keadaan homesick. tiap hari mesti nak tepon mak.. saya pakai line lebara. 5p perminute kalau nak buat international call. alhamdulillah agak murah. hmm.. skrang kdit dah xdak..insyaAllah lepas ni kena p topup (banyak la ko punyer dwet sang penulis woi...)


***gambar2 sekitar airport...sebelum bertolak***

ni gmbar kat airport...sayu plak rasa...rindu sangat kat mak ngan ayah, insan yang telah membesarkan saya sebagai amanah daripada Allah S.W.T


ni plak gambar satu keluarga..hmm..rindu


ni bukan surat hutang atau pajak gadai..nampak x logo kat atas surat ni?? surat x lakukan jenayah (kononnya), hmmm undang-undang buatan manusia


bersama sahabat2 tesl yang lain...


perjalanan ni baru sahaja bermula..banyak lagi yang perlu ditempuhi. hidup di negara yang umat Islam menjadi golongan minoriti dan islamphobia masih bersarang di hati non-muslim yang lain..

ya Allah. berkatilah perjalanan kami dalam menuntut ilmu, mudahkanlah urusan kami semua dan pandulah kami sumer ke arah jalan kebenaran...moga kita menemui sesuatu di sini...

wallahualam


..:RaMaDhAn KaLi InI:..


Assalamualaikum...

alhamdulillah, segala puji bagi Allah S.W.T yang masih meneguhkan hati ini untuk berada di jalanNya, mengurniakan nikmat terbesar, iman dan Islam... selawat dan salam ke atas junjungan besar, Nabi Muhammad S.A.W beserta para sahabat yang telah berjuang fisabilillah sehingga Islam yang kita cintai mengharum di seluruh dunia serta tidak lupa buat semua pejuang agama ALLAH di mana sahaja berada. semoga berada dalam keredhaan Allah S.W.T.

sekadar perkongsian, baru-baru ini saya ada menerima satu mesej dari sahabat seperjuangan saya:

tit...tit...tit...tit

sahabat: salam farah, nuzul quran (17 ramadhan) tu maknanya quran diturunkan kan? malam lailatulqadar pun quran diturunkan jugak kan? so apa bezanya??

hmmm...pertanyaan ni membuatkan saya berfikir panjang...setahu saya al-Quran diturunkan secara berperingkat dan beransur-ansur tapi macam mana saya nak terangkan kepada sahabat saya ni agar nampak perbezaannya. Kalau adik usrah yang tanya ni, memang tak buleh nak terangkan on da spot. Naqibah macam mana ni???

so, saya mula mencari petunjuk (cam private investigator la plak). Ya Allah, mudahkanlah!

private investigator ke? sekali pandang dah macam pengendap bersiri daa...

Buku Quran Sunnah yang masih saya simpan, saya selak satu demi satu. nilah simptom 'Al-ilmu fi kutub la fisuddur'. Astagfirullah..

di situ diterangkan peringkat penurunan al-Quran: dari luh mahfuz ke baitul izzah (terletak di langit dunia dan seterusnya kepada umat Nabi Muhammad S.A.W)

Saya capai pulak quran terjemahan berwarna hijau (my feveret kaler) dan terus membuka surah al-Qadr. Allah S.W.T berfirman dalam Surah Al-Qadr, ayat pertama:

"Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al-Quran) pada malam qadar."

dan di bawah page tu diterangkan yang malam qadar mempunyai beberapa erti, antaranya malam kemuliaan, kerana pada malam itu permulaan diturunkannya al-Quran dari Luh Mahfuz kepada Nabi Muhammad S.A.W.

sambil-sambil dok lakukan penyiasatan sendiri, mesej difoward kepada ustaz, ustazah dan sahabat yang lain. dan inbox saya mula busy:

tit...tit...tit...tit

Ustaz Asad: Call saya. nanti saya terangkan.

(alamak kredit baru ja habis. macam mana ni??? Ya Allah, mudahkanlah hambaMu ini)


tit...tit...tit...tit

Ustazah Ilham: nuzul Quran-mula-mula sekali quran diturunkan. lailatulqadar-malam seribu bulan

(nak tanya lebih lanjut tapi tak dapat. maaf ustazah, tak smpat nak ucap mekasih...kedit RM 0.00)

tit...tit...tit...tit

Husna: Lailatulqadar di mana quran diturunkan sekaligus dari luh mahfuz ke baitul izzah (di langit dunia) tapi nuzul al-quran di mana quran diturunkan dari baitul izzah kepada Nabi Muhammad S.A.W secara beransur-ansur dengan asbab, tarikh, masa, tempat tertentu...dapat tak? kedua-duanya penurunan..cuma beza dari satu tempat ke tempat yang lain..wallahualam..

***

Alhamdulillah, penerangan yang bagus. kredit to Husna :-) dan tak lupa kredit to Erma jugak (sayang Erma) sebab mengutarakan soalan yang membuatkan otak saya bekerja semula setelah lama tidak dibrainstorm. sesi brainstorming merupakan antara latihan yang perlu dipraktikkan oleh para guru yang tidak salah saya katakan sebagai pendakwah jugak kerana kita akan berhadapan dengan anak-anak murid yakni our mad'u yang kadang-kadang advance lagi pemikiran mereka.


semoga generasi Al-Quran seperti zaman para sahabat dahulu dapat dilahirkan semula, insyaAllah

***

bersempena hampir berlabuhnya tirai Ramadhan yang saban tahun sentiasa dirindui oleh para pencintaNya, marilah sama-sama kita bermuhasabah diri:


Sudahkah aku tinggalkan segala kekufuran dan kemaksiatan?


Puasaku? Adakah hanya sekadar menahan lapar dan dahaga?
Sama sahaja tahapnya macam yang lepas-lepas? puasa umum lagikah? atau dah meningkat ke tahap puasa khusus atau puasa khususil khusus? (tiga golongan orang yang berpuasa seperti yang dikategorikan oleh Imam Al-Ghazali)


Bagaimana pula dengan amalan sedekahku? Sedangkan apabila bersedekah, masih ada keberatan dalam hati, masih ada rasa su'udzon kepada sang penerima sedekah, walaupun sedikit, seperti setitik garam di lautan, masih kuhitung rezekiku, padahal rezekiku itu sememangnya milik Allah dari awal hingga akhirnya.


Bacaan Al Qur'an? Atau masa lebih banyak dihabiskan dengan majalah picisan yang berselerakan di almari? Kedekut sangatkah dengan kalimah alif, lam, mim sedangkan Rasulullah S.A.W telah menjelaskan dalam hadis baginda, yang mana satu huruf al-Quran bersamaan dengan 10 kebaikan...


Qiyammullailku? Hmm.. adakah telah ku dapatkan kekhusyukan itu? mengapa mata ini masih berat untuk menglairkan air mata penyesalan di pengakhiran sujud?


Berjayakah aku dalam pencarian lailatulqadar di kesempatan 10 malam terakhir ini? atau persiapan raya yang menjadi prioriti???


semoga Ramadhan kali ini lebih baik dari tahun sebelumnya dan kita keluar dari kem latihan dan madrasah tarbiyah Allah S.W.T sebagai orang yang berjaya mengikuti piawaiaan dan ISO ketentuan Allah, insyaAllah.


Ke MaNa HiLaNgNyA TuAn PuNyA bLoG? ***bahagian 2***


Assalamualaikum...
alhamdulillah, segala puji bagi Allah S.W.T yang masih meneguhkan hati ini untuk berada di jalanNya, mengurniakan nikmat terbesar, iman dan Islam... selawat dan salam ke atas junjungan besar, Nabi Muhammad S.A.W beserta para sahabat yang telah berjuang fisabilillah sehingga Islam yang kita cintai mengharum di seluruh dunia serta tidak lupa buat semua pejuang agama ALLAH di mana sahaja berada. semoga berada dalam keredhaan Allah S.W.T.


Alhamdulillahibarakatillah, sehingga kini kita telah diberikan peluang oleh Allah untuk mengharungi bulan Ramadhan ini dengan penuh tabah disertai dengan pelbagai amalan kebaikan, insyaAllah.

Seperti yang dijanjikan dalam post yang lepas, kali ini saya ingin berkongsi tentang pengalaman saya setelah bergelar ‘ustazah’.(sesungguhnya penulis berasakan dirinya amat kerdil (walaupun size dia memang dah cam tu) dan tak layak untuk digelar sebegitu rupa..isk.isk..)

Semasa kali pertama mendapat jadual waktu, ternyata kebanyakan masa saya adalah bersama kelas 3 Nilam (zaman saya dulu mana ada nama-nama kelas macam ni.. nilam la, zamrud la, delima pun ada. Hmm, apa kes letak nama batu permata neh??). Tapi saya lebih bangga sebab nama-nama kelas zaman saya dulu diambil sempena sifat-sifat Junjungan Besar kita, Nabi Muhammad S.A.W. Inilah Qudwah Hasanah yang perlu diperkenalkan kepada anak-anak kita sejak dari awal sebenarnya. Oleh sebab dahulu ada 3 kelas sahaja, so dinamakan kelas Amanah, Fathonah dan Siddiq. Tabligh ja tak dak.. TABLIGH?? Takut orang salah paham kut, huhu..


batu nilam

batu zamrud

batu delima

apa kaitan gambar ini dengan nama kelas tadi??
(sekadar ruangan info tambahan untuk readers sekalian)

sungguh berinformasi blog ni yer..(kata penulis yang syok sendiri)


**********perdebatan nama kelas ditamatkan**********

(x baik main gaduh-gaduh ni...makan gado-gado xpala tapi waktu malam ja sebab la ni kan bulan posa)

Nak dijadikan cerita, kebetulan pula, 3 Nilam ni adik ana punya kelasla… subjeknya: bahasa om putih (loghat kampungku terchenta), pendidikan jasmani dan kesihatan (kesian budak-budak tu sebab dapat chekgu yang alergik padang macam saya) dan pendidikan agama. Alhamdulillah tercapai jugak hasrat untuk merasai pengalaman mengajar bebudak skul rendah ni sebab my course (tesl) requires me to teach secondary school students… orang kata ajar budak skul rendah ni banyak dugaannya daripada ngajaq skul menengah.. orang la kata…saya x kata.. hmm…

Orang kata: susah tau ajar budak skul rendah la ni. Dah x macam dulu.payah dah nak dengaq cakap chekgu.

Saya kata: bagi saya, mana-mana level skul pun mesti ada dugaan tersendiri. Allah takkan bagi kejayaan dengan senang. Sebab cikgu ni kan arkitek pembangunan manusia. Rasulullah S.A.W sendiri pun seorang mualim. Lagi banyak dugaan yang ditempuhi oleh baginda.

***

Selepas settle jadual pengajaran, surat lantikan dan perbincangan tentang gaji, saya ditugaskan untuk masuk ke kelas 3 Nilam bersama-sama Ustazah Syukriah. Time masuk kelas tu dah kedengaran suara-suara kecil di belakang....

Murid 1: Weh,ustazah baru....

Murid 2: Hang kenai dak sapa tu? Tu kakak Fareezal la tu...

Penulis: Alamak, apsal depa dah tau ni?! X sempat nak tunjuk garang (monolog dalaman)

Di satu sudut: adikku, Fareezal tersenyum bangga...(cepatnya ijan sebar ceghita eaaa)

***

Berbalik kepada pengajaran, topiknya tentang adab menziarahi pesakit. Memang sesuai tajuk ni dengan apa yang berlaku pada hari ini. Virus H1N1 yang semakin menular. Adakah ini teguran atau nak pedas lagi, BALA daripada Allah untuk kita semua yang mula lupa akan tanggungjawab kita sebagai hamba, khalifah dan pendakwah di atas muka bumi pinjaman Allah S.W.T ini?? Astagfirullah...ampunkan dosa kami Ya Allah...

Hmm, ramai antara kita yang memandang enteng tentang adab ni walaupun dah diajar sejak sekolah rendah kan?? Menziarahi orang sakit adalah sunat dan digalakkan oleh Islam. Perbuatan ini dapat mempereratkan lagi hubungan silatulrahim sesama Islam. Amalan seumpama ini mendapat ganjaran yang besar, sebagaimana yang disarankan oleh Baginda Rasulullah s.a.w. Maksudnya:

“Daripada Abu Hurairah r.a. katanya: bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda: Barangsiapa yang menziarahi orang sakit atau menziarahi saudaranya kerana Allah Taala, maka terdengarlah suara yang memanggil dan mengatakan bagus dan bagus langkah mu dan ambillah tempat tinggal mu di dalam syurga” (Riwayat: at-Tirmizi)

Macam-macam pendapat yang diutarakan oleh murid-murid 3 Nilam ni. Terkesan saya pada sesi soal jawab antara seorang murid dengan Ustazah Syukriah. Memang terbukti, kanak-kanak cepat belajar menerusi apa yang dilihat dan didengar oleh mereka.


Ustazah: Ingat tau murid-murid, kalau kita nak lawat orang sakit ni, tak buleh lama-lama. Ada masa tertentu. Takut terganggu masa rehat pesakit tu.

Murid: Ait ustazah, awat (mengapa) kawan ayah saya mai tengok ayah saya kt hospital lama sangat. Macam tak mau balik. Dah la mai dari pagi, sampai tengahari pun tak balik-balik.

Ustazah: Ha, itu maksudnya orang tu tak amalkan adab nilah.

***

Betulkan, macam mana nak suruh bebudak ikut kalau kita yang dewasa pun tidak tunjuk contoh yang baik??

So, jom kita shift da paradigm. Di sini saya ingin berkongsi dengan para sahabat tentang adab-adab menziarahi orang sakit. Kita recall balik ye:

1.Jangan duduk terlalu lama ketika menziarahi pesakit kerana perbuatan ini boleh mengganggunya.

2.Ketika berada disisinya, hendaklah kita sentuh dan pegang tangannya kemudian letakkan tangan di dahinya dan tanya tentang penyakit dan keadaannya sekarang.

3.Hendaklah kita doakan agar cepat sembuh dengan menyebut: Semoga Allah menyembuhkan... (sebutkan nama dan pangkatnya).

4.Doa dan ceritakan tentang kelebihan sakit yang dialami oleh para sahabat, Rasul dan Nabi dan juga orang beriman supaya pesakit itu tidak merasa resah gelisah terhadap kesakitan yang dialaminya.

5.Berikanlah nasihat-nasihat yang baik serta ucapkan perkataan “Sabarlah sakit ini adalah salah satu ujian Allah dan cubaan semata-mata di atas ketakwaan seseorang terhadap Allah kerana sakit ini juga, seseorang memperolehi ganjaran pahala yang banyak”.

6.Jangan makan makanan yang dihadiahkan kepadanya atau makanan yang telah disediakan untuknya. Sekiranya kita makan makanan tersebut, hilanglah pahala ibadah ziarah itu.

7.Sunat dibacakan doa untuknya yang bermaksud:

“Ya Allah ! Hilangkanlah penyakitnya, wahai Tuhan bagi manusia sembuhkanlah, Engkaulah yang menyembuhkan tidak ada sembuhan melainkan sembuhan dariMu jua, sesuatu sembuhan yang tidak meninggalkan sebarang penyakit”. (Riwayat at-Tirmizi)

wallahualam...